This Villain Emperor's Gotta Charm the Male Lead To Survive!

This Villain Emperor's Gotta Charm the Male Lead To Survive!

How to Survive As a Villain; 穿越成反派要如何活命; Chuan Yue Cheng Fanpai Yao Ruhe Huo Ming; Chuanyue Cheng Fanpai Yao Ruhe Huoming; Chuān Chéng Qiújìn Nán Zhǔ De Fǎnpài Tào Rúhé Huó Mìng; Chuān Yuè Chéng Fǎnpài Yào Rúhé Huó Mìng; Chuānyuè Chéng Fǎnpài Yào Rúhé Huómìng; Como sobrevivir como un villano; How to Survive as a Villain; Ser o no ser; To Be or Not to Be; Xuyên Qua Thành Nhân Vật Phản Diện Phải Sống Sao Đây; Xuyên Thành Phản Diện Biết Sống Sao Đây; Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây; Как спасти главного злодея; 穿成囚禁男主的反派要如何活命; 악역으로 환생한 내가 살아남는 방법; This Villain Emperor’s Gotta Charm the Male Lead to Survive!

This Villain Emperor's Gotta Charm the Male Lead To Survive!
Author(s): Wang Yi
Artist(s): Wang Yi
Type: Manhua
Status: Ongoing
Views: 211858
Views rank: 726/48697
Subscribers rank: 559/48697
4.98/5 stars (2382 votes)
1310 users subscribed this!
Most viewed today
List newest List rn